Trainingen Effectief Functioneren

Voor leidinggevenden en professionals die vastlopen in hun functioneren en niet langer in staat zijn het spanningsveld te hanteren, dat bestaat tussen de eisen die vanuit het werk worden gesteld en de ambities en uitgangspunten die zij zelf willen hanteren. Gewerkt wordt aan het oprekken en ontwikkelen van persoonlijke interventieruimte tussen 'moeten, willen en kunnen'.

Contact

Kamperfoeliestraat 28
1402 GD  Bussum
Tel. +31 6 546 035 64
Mail ton@vanloon.net

Referentie

Met Ton als projectmanager ben je verzekerd van een stevige, adequate en bovenal plezierige aansturing. Op frisse, zakelijke en enthousiasmerende wijze weet hij beslissers en uitvoerders voortdurend te betrekken. Zonder daarbij doelen of deadlines uit het oog te verliezen. Waar nodig stuurt hij scherp bij, maar altijd met een open wijze van communiceren. De leden van zijn projectteam profiteren daarbij van zijn uitgebreide ervaring in coaching. Door zijn gedrevenheid en zijn snelle manier van werken heb je het idee dat het project vanzelf loopt. Als je dat punt bereikt in een project, weet dan dat dit écht de verdienste is van Ton.

José van Santen
Floncker ✩ | Communicatie | Advies | Concept | Strategie | Journalistiek
10 januari 2017
Ga naar boven