Trainingen Effectief Functioneren

De interim- en projectmanagement expertise wordt ingezet bij tactische managementvraagstukken: het effectief (her)inrichten van de operatie in lijn met strategie en doelen van de organisatie. Met de blik op de operatie en de medewerkers die er in werken, wordt gedaan wat nodig is om een product, procesketen of softwaresysteem daadwerkelijk te implementeren in al zijn facetten: doelen, processen, beleid, besturing, overleg, aansturing, gedrag, ... . De basis van de bedrijfsvoering op orde.

Contact

Kamperfoeliestraat 28
1402 GD  Bussum
Tel. +31 6 546 035 64
Mail ton@vanloon.net

Referentie

Ton is een gedegen en betrouwbare projectmanager die verbinding maakt met de organisatie en zeer resultaatgericht werkt. Het Ortec Harmony project heeft hij vanaf scratch opgezet en tot uitvoering gebracht. Hij heeft hierbij een team medewerkers, dat onbekend was met Ortec Harmony en onbekend was met projectmatig werken, meegenomen in het proces van concept tot implementatie. Ton zet mensen in hun kracht maar signaleert ook snel en scherp waar knelpunten en risico's zitten. Vaak heeft hij dan al een oplossing achter de hand. De coachende vaardigheden van Ton zijn in dit project meer dan eens ingezet en zeer waardevol. De samenwerking met Ton is erg prettig, de communicatie is eenduidig en transparant.

Yvette D'Hamecourt
Programmamanager
31 oktober 2012
Ga naar boven